Đề thi đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc Gia Hà Nội có đáp án

5/5 - (1 bình chọn)

KT365 chia sẻ đến các thí sinh (teen 2K6) bộ đề thi đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội (đề thi mẫu) có đáp án đi kèm, cực kì hữu ích trong quá trình ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội.

Tham Khảo Thêm:

Bộ đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội (đề thi mẫu)

Video dưới đây là bộ đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Hà Nội dành cho các thí sinh thi thử online trên hệ thống do ĐHQG Hà Nội phát triển (https://tk.cet.vnu.edu.vn/).

 

Đáp án đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội (đề mẫu)

Dưới đây là bộ đề thi đánh giá năng lực 2023 do ĐH Quốc gia Hà Nội công bố dưới dạng PDF và chỉ có 1 bản duy nhất.

Các bạn có thể tải về TẠI ĐÂY hoặc xem trực tiếp bên dưới nhé:

Nếu cần đáp án chi tiết cho từng câu trong bộ đề thi mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội các bạn chủ động liên hệ với mình qua SĐT cuối website nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2023 HÀ NỘI
1 – B2 – D3 – A4 – C5 – B6 – D7 – C8 – A9 – B10 – C
11 – C12 – D13 – B14 – D15 – A16 – A17 – A18 – D19 – B20 – B
21 – C22 – S23 – A24 – C25 – D26 – C27 – C28 – B29 – B30 – D
31 – C32 – A33 – B34 – D35 – A36 _ -337 _  338 _1/339 _ 7240 _ 2
41 _ 31/242 _ 143 _ 644 _ 645 _ 146 _ 90*47 _  348 _ 1/549 _ 450 _ 830,54 cm2
51 – A52 – A53 – D54 – A55 – C56 – C57 – D58 – B59 _ A60 – C
61 – C62 – C63 – B64 – D65 – A66 – A67 – C68 – A69 – B70 – D
71 – D72 – D73 – A74 – C75 – B76 – A77 – C78 – B79 – D80 – A
81 – D82 – C83 – B84 – A 85 – C86 – D87 – B88 – A89 – A90 – C
91 – B92 – C93 – C94 – A95 – D96 – B97 – C98 – C99 – D100 – A
101 – B102 – C103 – B104 – A105 – C106 – C107 – B108 – D109 – A110 –
111 – C112 – A113 – C114 – C115 – B116 – D117 – D118 – C119 – A120 – B
121 – C122 – B123 – A124 – A125 – C126 – B127 – B128 – A129 – C130 – [ 120W ]
131 – D132 – A133 – D134 – C135 – B136 – A137 – B138 – B139 – B140 – [ 45,76 ]
141 – D142 – A143 – D144 – C145 – B146 – A147 – A148 – C149 – B150 – [ 150,25% ]

 

Đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Luyện đề đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Luyện đề đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Luyện đề đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Luyện đề đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Luyện đề đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Luyện đề đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực đhqg hà nội năm 2023 có đáp án
Đề thi đánh giá năng lực đhqg hà nội năm 2023 có đáp án
Đề thi đánh giá năng lực đhqg hà nội năm 2023
Đề thi đánh giá năng lực đhqg hà nội năm 2023
Đề thi đánh giá năng lực đhqg hà nội 2023
Đề thi đánh giá năng lực đhqg hà nội 2023
Đề mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực 2023 có đáp án Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực 2023 có đáp án Hà Nội
Mẫu đề thi thử đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội phần tư duy định tính có đáp án
Mẫu đề thi thử đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội phần tư duy định tính có đáp án
Đề thi thử đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội phần tư duy định tính
Đề thi thử đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội phần tư duy định tính
Đề thi thử đánh giá năng lực 2023 Hà Nội phần tư duy định tính
Đề thi thử đánh giá năng lực 2023 Hà Nội phần tư duy định tính
Đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề thi mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đáp án đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đáp án đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đáp án đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đáp án đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề minh họa đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà nội
Đề đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia Hà nội
Đề đánh giá năng lực 2023 Hà nội
Đề đánh giá năng lực 2023 Hà nội
Đề đánh giá năng lực 2023
Đề đánh giá năng lực 2023
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực mẫu 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực mẫu 2023 Hà Nội
Làm thử đề thi đánh giá năng lực năm 2023 ĐHQG Hà Nội
Làm thử đề thi đánh giá năng lực năm 2023 ĐHQG Hà Nội
Làm thử đề thi đánh giá năng lực 2023 ĐHQG Hà Nội
Làm thử đề thi đánh giá năng lực 2023 ĐHQG Hà Nội
Làm thử đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Làm thử đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi chính thức đánh giá năng lực năm 2023 đhqg Hà Nội
Đề thi chính thức đánh giá năng lực năm 2023 đhqg Hà Nội
Đề thi chính thức đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề thi chính thức đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đề thi chính thức đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi chính thức đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án đhqg Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án đhqg Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực năm 2023 có đáp án Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực 2023 có đáp án Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực 2023 có đáp án Hà Nội
Đáp án đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đáp án đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đáp án đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi đánh giá năng lực năm 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đáp án đề thi đánh giá năng lực 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực mẫu năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực mẫu năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực mẫu năm 2023 Hà Nội
Đề thi đánh giá năng lực mẫu năm 2023 Hà Nội

Xem Thêm: Hướng dẫn cách tính điểm thi đánh giá năng lực 2023 chi tiết